فرهنگ اطلس، افعال بي‌قاعده
انگلیسی ـ انگليسي ـ فارسی

فرهنگ اطلس، افعال بي‌قاعده، شامل افعال بي‌قاعده انگليسي همراه با صرف فعل در زمان حال، گذشته،‌ اسم مفعول، سوم شخص مفرد و زمان حال استمراري است.

«فرهنگ‌ اطلس، افعال بي‌قاعده» به نوبه خود عضوی از خانواده فرهنگ‌های اطلس است كه براي استفاده همه زبان‌آموزانِ طراحي و تدوين شده است، اين فرهنگ كه كاملترين مرجع افعال بي‌قاعده محسوب مي‌شود، شمار 339 فعل بي‌قاعده انگلیسی را در بر می‌گیرد و علاوه بر ارائه صرف فعل مورد نظر، تعاريف انگليسي، جملات مثالي و ترجمه آنها و همچنين همه معاني فارسي هر يك از افعال بي‌قاعده و تلفظ آنها با دو لهجه British و American را نيز ارائه كرده است.

چنانچه واژه‌ای داراي اصطلاحات (Idioms) و افعال تركيبي (Phrasal Verbs) و كالوكيشن (كلمات همنشين) باشد، اصطلاحات و افعال تركيبي و كالوكيشن‌هاي مرتبط با واژه، همراه با معادل فارسي دقيق آنها نيز ارائه شده است.

برابرهای فارسی واژه‌ها، كالوكيشن‌ها، ‌اصطلاحات، افعال تركيبي و ترجمه مثالها از فرهنگ اطلس پنج جلدی انگلیسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی (آریان ترجمان، چاپ دوم) که تنها ترجمۀ تطبیقیِ دیکشنری پیشرفته آکسفورد در ایران است، استخراج شده‌اند.

نقش دستوری هر واژه مدخل با نشانه‌های اختصاری زیر و در بخش (E-P) مشخص شده است :

- adj. مخفف adjective «صفت».
- adv. مخفف adverb «قيد»
- n. مخفف noun «اسم»
- v. مخفف verb «فعل»
- IDM مخفف Idiom «اصطلاح»
- Phr v. مخفف phrasal verb «فعل ترکیبی»