فرهنگ اطلس، واژگان با فونتيك‌ متفاوت در UK و US
انگلیسی ـ انگليسي ـ فارسی

«فرهنگ اطلس، واژگان با فونتيك‌ متفاوت در UK و US» شامل واژه‌هاي انگليسي با فونتيك‌ها و تلفظ‌هاي متفاوت در انگليسي بريتانيايي و انگليسي آمريكايي است.

اين فرهنگ به نوبه خود عضوی از خانواده فرهنگ‌های اطلس است كه براي استفاده زبان‌آموزانِ حرفه‌اي طراحي و تدوين شده است، فرهنگ فوق شمار 1918 واژه انگلیسی را در بر می‌گیرد و علاوه بر ارائه فونتيك‌هاي متفاوت كلمات انگليسي، تعاريف انگليسي، جملات مثالي و ترجمه آنها و همچنين همه معاني فارسي هر يك از واژه‌ها و تلفظ آنها با دو لهجه British و American را نيز ارائه كرده است.

چنانچه واژه‌ای داراي اصطلاحات (Idioms) و افعال تركيبي (Phrasal Verbs) و كالوكيشن (كلمات همنشين) باشد، اصطلاحات و افعال تركيبي و كالوكيشن‌هاي مرتبط با واژه، همراه با معادل فارسي دقيق آنها نيز ارائه شده است.

فونتيك‌هاي متفاوت واژه‌ها، از ديكشنري پيشرفته آكسفورد و برابرهای فارسی واژه‌ها، كالوكيشن‌ها، ‌اصطلاحات، افعال تركيبي و ترجمه مثالها از فرهنگ اطلس پنج جلدی انگلیسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی (آریان ترجمان، چاپ دوم) که تنها ترجمۀ تطبیقیِ دیکشنری پیشرفته آکسفورد در ایران است، استخراج شده‌اند.

نقش دستوری هر واژه مدخل با نشانه‌های اختصاری زیر و در بخش (E-P) مشخص شده است :

- adj. مخفف adjective «صفت».
- adv. مخفف adverb «قيد»
- n. مخفف noun «اسم»
- v. مخفف verb «فعل»
- IDM مخفف Idiom «اصطلاح»
- Phr v. مخفف phrasal verb «فعل ترکیبی»