فرهنگ اطلس 600 واژه برای آیلتس
انگلیسی ـ انگليسي ـ فارسی

كتاب Essential Words for the IELTS يكي از منابع مهم در آزمون‌هاي IELTS است. واژه‌هاي بكار رفته در اين كتاب با تعاريف و مثال‌هاي انگليسي توضيح داده شده و كاربر با مطالعه آنها به تقويت واژگان خود مي‌پردازد.

«فرهنگ‌ اطلس 600 كلمه ضروري در IELTS » به نوبه خود عضوی از خانواده فرهنگ‌های اطلس است كه براي استفاده زبان‌آموزانِ حرفه‌اي طراحي و تدوين شده است، اين فرهنگ شمار 600 واژه انگلیسی به‌کار رفته در درس‌هاي كتاب فوق را در بر می‌گیرد و علاوه بر ارائه تعاريف انگليسي و جملات مثالي مرتبط با واژه‌ها كه از ديكشنري آكسفورد استخراج شده است، همه معاني فارسي هر يك از 600 واژه، همراه با ترجمه دقيقِ مثالهاي انگليسي، كالوكيشن‌ها، فونتيك استاندارد و همچنين تلفظ واژه‌ها با دو لهجه British و American را نيز ارائه كرده است.

چنانچه واژه‌ای داراي اصطلاحات (Idioms) و افعال تركيبي (Phrasal Verbs) باشد، اصطلاحات و افعال تركيبي مرتبط با واژه، همراه با معادل فارسي دقيق آنها نيز ارائه شده است..

برابرهای فارسی واژه‌ها، كالوكيشن‌ها، ‌اصطلاحات، افعال تركيبي و ترجمه مثالها از فرهنگ اطلس پنج جلدی انگلیسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی (آریان ترجمان، چاپ دوم) که تنها ترجمۀ تطبیقیِ دیکشنری پیشرفته آکسفورد در ایران است، استخراج شده‌اند.

نقش دستوری هر واژه مدخل با نشانه‌های اختصاری زیر و در بخش (E-P) مشخص شده است :

- adj. مخفف adjective «صفت».
- adv. مخفف adverb «قيد»
- n. مخفف noun «اسم»
- v. مخفف verb «فعل»
- IDM مخفف Idiom «اصطلاح»
- Phr v. مخفف phrasal verb «فعل ترکیبی»