فرهنگ اطلس 3000
انگلیسی ـ انگليسي ـ فارسی

كتاب Oxford 3000 CORE WORDS شامل 3000 واژه انگليسي است كه تعاريف مدخل‌ها در ديكشنري آكسفورد با استفاده از اين واژه‌ها توضيح داده شده است. اين كتاب مهمترين منبع يادگيري و فهم دقيق تعاريف واژگان انگليسي در ديكشنري آكسفورد است. كاربر با يادگيري اين واژگان، براحتي مي‌تواند از ديكشنري پيشرفته آكسفورد نيز بهره‌برداري نموده و براحتي مفاهيم و معاني هر واژه انگليسي را تشخيص دهد. واژه‌هاي بكار رفته در اين كتاب با تعاريف و مثال‌هاي انگليسي توضيح داده شده و كاربر با مطالعه آنها به تقويت واژگان خود مي‌پردازد.

«فرهنگ‌ اطلس 3000 واژه كليدي آكسفورد» به نوبه خود عضوی از خانواده فرهنگ‌های اطلس است كه براي استفاده زبان‌آموزانِ حرفه‌اي طراحي و تدوين شده است، اين فرهنگ شمار 3000 واژه انگلیسی به‌کار رفته در كتاب فوق را در بر می‌گیرد و علاوه بر ارائه تعاريف انگليسي و جملات مثالي مرتبط با واژه‌ها كه از ديكشنري آكسفورد استخراج شده است، همه معاني فارسي هر يك از 3000 واژه همراه با ترجمه دقيقِ مثالهاي انگليسي، كالوكيشن‌ها، فونتيك استاندارد و همچنين تلفظ واژه‌ها با دو لهجه British و American را نيز ارائه كرده است.

چنانچه واژه‌ای داراي اصطلاحات (Idioms) و افعال تركيبي (Phrasal Verbs) باشد، اصطلاحات و افعال تركيبي مرتبط با واژه، همراه با معادل فارسي دقيق آنها نيز ارائه شده است.

برابرهای فارسی واژه‌ها، كالوكيشن‌ها، ‌اصطلاحات، افعال تركيبي و ترجمه مثالها از فرهنگ اطلس پنج جلدی انگلیسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی (آریان ترجمان، چاپ دوم) که تنها ترجمۀ تطبیقیِ دیکشنری پیشرفته آکسفورد در ایران است، استخراج شده‌اند.

نقش دستوری هر واژه مدخل با نشانه‌های اختصاری زیر و در بخش (E-P) مشخص شده است :

- adj. مخفف adjective «صفت».
- adv. مخفف adverb «قيد»
- n. مخفف noun «اسم»
- v. مخفف verb «فعل»
- IDM مخفف Idiom «اصطلاح»
- Phr v. مخفف phrasal verb «فعل ترکیبی»