Oxford Advanced Learner's Dictionary :

این دیکشنری كه پرفروش‌ترین دیكشنری انگلیسی به انگلیسی در دنیا می‌باشد مورد استفاده همه زبان‌آموزان، مدرسان و استادان زبان انگلیسی در سطوح مختلف است، در این مجموعه علاوه بر متون انگلیسی آكسفورد، معادلهای دقیق فارسی برای هر یك از كلمات انگلیسی نیز از فرهنگ اطلس استخراج و نمایش داده شده است. معانی فارسی به شكل تطبیقی و دقیق و بر حسب اولویت‌بندی موجود در آكسفورد ارائه شده كه از این بایت تنها ترجمه تطبیقی ارائه شده برای آكسفورد محسوب می‌شود.
به عنوان مثال: در دیکشنری آکسفورد، 7 ردیف معنی متفاوت برای کلمه Account در حالت noun (اسم) ذکر شده است، در فرهنگ اطلس نیز 7 ردیف معنی منطبق با آکسفورد و در هر ردیف چند معادل فارسی به‌کار رفته است و برای كلمات پركاربردی مانند Get و Take در آكسفورد به ترتیب 27 و 42 ردیف تعاریف انگلیسی ذکر شده كه فقط در فرهنگ اطلس تعداد معانی فارسی کلمات انگلیسی یك به یك متناظر با آنچه آكسفورد اشاره كرده، ارائه شده است، به این دلیل فرهنگ اطلس به‌روزترین و تنها دیکشنری تطبیقی کشور به‌شمار می‌رود. در فرهنگ‌های اپلیكیشنی دیگر نه تنها تعداد كمی معادل فارسی برای كلمات انگلیسی ارائه شده بلكه اولویت‌بندی معانی در آنها رعایت نشده و معانی نادرست فراوانی نیز به چشم می‌خورد.

محتوای دیكشنری پیشرفته آكسفورد و دیگر محتوای تکمیلی آن در این اپلیکیشن:
به عنوان مثال برای كلمه «Account» متن انگلیسی به انگلیسی آكسفورد، معانی دقیق و متناظر فارسی برای كلمه در حالتهای v (فعل) و n (اسم) ، بیش از 30 جمله مثالی با ترجمه فارسی ، 56 واژه Collocation با معادل فارسی ، 16 اصطلاح یا Idioms و 3 فعل مركب یا Phrasal Verbs با معادل فارسی برای این كلمه ذكر شده كه تصاویر بخشهایی از آن را در زیر ملاحظه می‌كنید:

یكی دیگر از قابلیتهای مهم این اپلیكیشن، جستجوی كلمات با چند حرف از یك واژه انگلیسی می‌باشد، در مثال زیر با وارد كردن حروف tion و كلیك روی آیكون (حروف) ، تعدادی از واژه‌های انگلیسی كه حروف tion در آنها وجود دارد را می‌توان مشاهده نمود، از این قابلیت در یافتن قافیه مناسب برای اشعار انگلیسی می‌توان بهره برد: