فرهنگ دانش‌آموزی دوره پیش‌دانشگاهی (نظام قدیم)

فرهنگ دانش‌آموزی دوره پیش‌دانشگاهی با هدف استفاده دانش‌آموزان و معلمان طراحی شده است. این فرهنگ حاوی تمام كلمات و معانی مرتبط با آنها در 8 درس می‌باشد، همچنین واژگان به‌کار رفته در بخشهایReview و Word List نیز به این مجموعه اضافه شده است. بارزترین ویژگی این فرهنگ، انتخاب دقیق معانی واژگان، مطابق با متن کتاب می‌باشد. این فرهنگ شامل تمام کلمات استفاده‌ شده در متن كتاب سالهای اول، دوم، سوم راهنمایی و اول، دوم و سوم دبیرستان (نظام قدیم) نیز می‌باشد. علاوه بر نمایش معانی دقیق كلمات، تمامی معانی دیگر كلمه در بخش E-P نیز ارائه شده است و علاوه بر آن، مثالهای انگلیسی برای كلمه، كالوكیشن‌ها، افعال مركب (افعال جدا شدنی و جدا نشدنی) و متن انگلیسی به انگلیسی آكسفورد نیز ارائه شده است.

در مقابل هر كلمه و داخل پرانتز، شمارۀ درس مربوط به آن كلمه ذكر شده است و در مقابل برخی از کلمات، علامتهای «+» یا «*» قرار گرفته است. بنابراین فقط كلماتی كه جلوی آنها پرانتز و شماره درس به‌كار رفته است كلمات مربوط به کتاب دوره پیش‌دانشگاهی می‌باشند و بقیه كلمات در كتابهای سالهای قبل بكار رفته‌اند.
علامت «+» به این معناست كه واژۀ مورد نظر در لیست واژگان انتهای كتاب نیامده و آن واژه مربوط به متن كتاب می‌باشد.
علامت ستاره «*» مربوط به واژگان به‌کاررفته در تیترها، سرفصلها و بخشهایی است که معلم با استفاده از آنها تمرینها و نكات خاصی را برای دانش‌آموز تشریح می‌كند.
شمارۀ کلمات بخشReview و واژگان ستاره¬دار به¬عنوان یک درس جدید با شمارۀ 9 در نظر گرفته شده است.

در این فرهنگ، دانش‌آموز می‌تواند به‌راحتی معانی دقیق واژه‌ها را با توجه به متن كتاب پیدا كند. همچنین نقش كلمات در زیر هر كلمه قرار دارد که به‌صورت ذیل می‌باشد:
- نقش adj. مخفف adjective: به معنای صفت می‌باشد. صفت، كلمه‌ای است كه اسم یا ضمیر را توصیف می‌كند.
- نقش adv. مخفف adverb: به معنای قید است. قید، كلمه‌ای است كه مفهوم فعل، صفت یا قید دیگری را در قالب زمان، مكان و حالت نشان می‌دهد.
- نقش conj. مخفف conjunction: به معنای حرف ربط است. حرف ربط، كلمه‌ای است كه کلمات، عبارتها و جمله‌ها را به هم مرتبط می‌كند.
- نقش n. مخفف noun: به معنای اسم است. اسم، كلمه‌ای است كه برای نامیدن اشخاص، اشیا و مكانها استفاده می‌شود.
- نقش prep. مخفف preposition: به معنای حرف اضافه است. حرف اضافه، كلمه یا گروهی از کلمات است كه قبل از یك اسم یا ضمیر برای نشان دادن مكان، زمان و حالت به‌كار می‌رود.
- نقش pron. مخفف pronoun: به معنای ضمیر است. ضمیر، كلمه‌ای است كه می‌تواند جایگزین اسم یا عبارت اسمی شود.
- نقش v. مخفف verb: به معنای فعل است. فعل، كلمه‌ یا گروهی از كلمات است كه انجام کاری را نشان می‌دهد.
- نقش modal v. مخفف modal verb: به معنای فعل وجهی است. فعل وجهی، فعلی است كه برای بیان معانی چون احتمال، اجازه، اجبار و مانند آن با فعل دیگری (غیر از فعل وجهی) می‌آید.
- نقش phr v. مخفف phrasal verb: به معنای فعل مركب است. فعل مركب، فعلی است كه با قید یا حرف اضافه تركیب می‌شود و معنی جدیدی را می‌سازد.
نقش det. مخفف determiner: به معنای معرف است. معرف كلمه‌ای است كه قبل از اسم می‌آید تا چگونگی استفاده از آن را نشان دهد.

نکته:
گاهی واژه‌ای با یک نقش، در دو درس جداگانه با معانی متفاوت تکرار می‌شود که در این صورت معانی مربوط به هر 2 درس به‌صورت شماره‌دار آمده است.
در مثال زیر معانی ردیف 1 مربوط به درس 6 و معانی ردیف 2 مربوط به درس 8 می‌باشد:
mission (6) n.
1. مأموریت فضایی
2. محل کار مبلغان مذهبی ؛ مرکز آموزش دین

نکات کلیدی:
1. برای یافتن کلماتی که به‌سادگی در دستگاه قابل جستجو نمی‌باشند از آیکون (حروف) استفاده کنید. به‌عنوان مثال در عبارت make a difference کافی است یکی از کلمه‌های به‌کاررفته در آن مثلاً کلمۀdifference را تایپ کنید و سپس روی آیکون (حروف) كلیك كنید. تمامی کلماتی که واژۀ مورد نظر در آنها وجود دارد بلافاصله نمایش داده می‌شود.
2. آیکون AA : این آیكون در صفحه فهرست برای تغییر اندازه فونت به¬كار می¬رود. همچنین در اپلیكیشن موبایلی با حركت 2 انگشت روی صفحه نمایش و باز و بسته كردن انگشتان نیز می‌‌توانید اندازه حروف و نوشته¬ها را بزرگ و كوچك كنید.
3. گزینهHelp : راهنمای كار با این بخش را نمایش می‌دهد.
4. آیكون بلندگو در اپلیكیشن موبایلی: برای شنیدن تلفظ كلمات انگلیسی روی این آیكون كلیك كنید.