فرهنگ كلمات همنشین فارسی به انگلیسی (Collocations) :

همان‌طور كه در بخش دیكشنری انگلیسی به فارسی Collocations توضیح داده شد ‌یکی از موارد مهم در فراگیری واژگان انگلیسی، یادگیری Collocationها است.این كلمات و تركیبات بیشتر توسط كسانی كه زبان مادری آنها انگلیسی است استفاده می‌شوند (Native Speakers).
Collocation‌ های موجود در این دیكشنری كه از دیكشنری آكسفورد استخراج و ترجمه شده است به شكل فارسی به انگلیسی نیز قابل جستجو می‌باشند و كاربران در تمام سطوح زبان انگلیسی می‌توانند از این دیكشنری استفاده كنند.
مهم‌ترین مشکل همه فارسی‌زبانان در مكالمه انگلیسی ، ترجمۀ فارسی به انگلیسی جمله‌ای است که قصد گفتن آن را دارند. كنار هم قرار دادن فاعل، فعل و مفعول در جملات انگلیسی كار مشكلی نیست اما آنچه یك جمله انگلیسی را به نظر پیچیده و دست‌نیافتنی می‌كند كنار یكدیگر قرار دادن كلماتی است كه به‌طور مجزا معنی مشخصی دارند اما وقتی در كنار كلمات دیگر قرار می‌گیرند مفهوم متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. در حدود 57% انواع جملاتی كه یك انگلیسی‌زبان می‌گوید یا می‌نویسد از Collocation‌ها و یا عباراتی شبیه به آن استفاده می‌كند.
در جمله (اقتصاد دنیا یك اقتصاد بیمار است) كاربر قصد دارد به كالوكیشن صحیح كلمه (اقتصاد بیمار) و معادل دقیق آن دست پیدا كند، برای یافتن این كالوكیشن، كافی است واژه «اقتصاد» و یا واژه «بیمار» را وارد و بلافاصله به كالوكیشن مناسب آن دسترسی پیدا نمود. در زیر تعدادی از کالوکیشن‌های کلمه «اقتصاد» را مشاهده می‌کنید:

مثالی دیگر:
برای یافتن Collocation‌واژه‌های «بازار بورس » و یا «بورس تحصیلی»، كلمه «بورس» را وارد كنید بلافاصله انواع Collocation‌هایی كه با این كلمه ساخته شده‌اند نمایش داده خواهند شد و سپس به ترتیب حروف الفبا قادر خواهید بود به سرعت به واژه مورد نظر خود دست پیدا كنید.