فرهنگ اطلس 3 جلدی جملات مثالی فارسی به انگلیسی :

این بخش به شكل یك دیكشنری مكالمه‌ای فارسی به انگلیسی ساخته شده است. تمام جملات مثالی موجود در دیكشنری جملات مثالی انگلیسی به فارسی كه بیش از 70000 جمله با ترجمه فارسی می‌باشد، به صورت فارسی به انگلیسی نیز در این فرهنگ ذكر شده‌اند. از این فرهنگ برای مكالمات حرفه‌ای و روزمره و ترجمه متون فارسی به انگلیسی نیز می‌توان بهره فراوانی برد. در واقع كاربر به هنگام نیاز برای گفتن یك جمله انگلیسی، به‌سرعت می‌‎تواند با استفاده از واژه‌های فارسی مورد نظرش به جمله انگلیسی صحیح و یا جمله نزدیك به آن دست یابد.

جملات مثالی یا Examples :
ده‌ها جمله مثالی فارسی با ترجمه انگلیسی آنها برای كلمه «حساب» در فرهنگ جملات مثالی اطلس ارائه شده که بخشهایی از آن را در زیر مشاهده می‌کنید: