فرهنگ اطلس، افعال مركب انگلیسی به فارسی، ترجمه Oxford Phrasal Verbs :

تعداد 3695 فعل مركب انگلیسی استخراج شده از آكسفورد با معادلهای دقیق فارسی در این دیكشنری ارائه شده‌ است. افرادی كه از این افعال استفاده می‌كنند حرفه‌ای‌تر به نظر می‌آیند. همیشه یافتن افعال مركب كار دشواری بوده اما با استفاده از این اپلیكیشن كار آسانی خواهد بود. در مثال زیر برخی افعال مركب مرتبط با كلمهPick ارائه شده است:

همچنین محل به كار بردن مفعول و اسم مفعول مورد نظر كه در بین اجزا فعل مركب (افعال جداشدنی) و یا در انتهای فعل مركب (افعال جدا نشدنی) به كار می‌روند با كلمات sth و sbدر آكسفورد مشخص شده‌اند كه این نكته مهم عینا در این دیكشنری نیز نمایش داده شده است. مهم‌ترین نكته در استفاده از افعال مركب، محل به‌كار بردن مفعول مورد نظر است.

یافتن یك فعل مركب با یكی از كلمات تشكیل دهنده آن نیز در این دیكشنری میسر است، كافی است یكی از كلمات انگلیسی مورد نظر خود كه در فعل مركب وجود دارد را وارد و آیكون (حروف) را كلیك كند، بلافاصله لیست چند فعل مركبی كه كلمه مورد نظر در آن وجود دارد نمایش داده می‌شود.