فرهنگ اطلس، اصطلاحات انگلیسی به فارسی ، ترجمه Oxford Idioms :

تعداد 6467 اصطلاح انگلیسی استخراج شده از آكسفورد با معادلهای دقیق فارسی در این دیكشنری ارائه شده‌ است.
یكی از كاربردی‌ترین امكانات موجود در این دیكشنری، امكان یافتن اصطلاحات انگلیسی فقط در چند ثانیه است! به عنوان مثال، كاربر نیاز دارد معادل دقیق فارسی این اصطلاح انگلیسی را پیدا كند:
A bird in the hand is worth two in the bush
فقط كافی است یكی از كلمات تشكیل دهنده این اصطلاح مانند bush، bird، hand و یا worth را وارد و آیكون (حروف) را كلیك كند، بلافاصله لیست چند اصطلاحی كه كلمه مورد نظر در آن وجود دارد نمایش داده می‌شود.