فرهنگ اطلس 3 جلدی جملات مثالی انگلیسی به فارسی:

در این دیكشنری بیش از 70000 جمله مثالی استخراج شده از آکسفورد با ترجمه فارسی وجود دارد و مهم‌ترین قابلیت آن جستجوی جملات مثالی برای یك واژه انگلیسی است كه همراه با ترجمه فارسی جملات در اختیار كاربر قرار می‌گیرد.

جملات مثالی یا Examples :
بیش از 30 جمله مثالی با ترجمه فارسی برای این مدخل (Account) در فرهنگ جملات مثالی اطلس ارائه شده که صفحه اول و دوم آن را در زیر مشاهده می‌کنید: