فرهنگ اطلس 6 جلدی انگلیسی- انگلیسی به فارسی:

این دیکشنری تنها ترجمه تطبیقی و دقیق دیكشنری‌های پیشرفته Oxford و Longman بوده و حاوی تمام کلمات و مدخلهای انگلیسی موجود در دو فرهنگ پیشرفته آکسفورد و لانگمن است و نه تنها تمام معانی اشاره شده در این دو فرهنگ را داراست بلکه حتی اولویت‌بندی معانی نیز منطبق با این دو دیکشنری مرجع می‌باشد.

به عنوان مثال: در دیکشنری آکسفورد، 7 ردیف معنی متفاوت برای کلمه Account در حالت noun (اسم) ذکر شده است، در فرهنگ اطلس نیز 7 ردیف معنی منطبق با آکسفورد و در هر ردیف چند معادل فارسی به‌کار رفته است و برای كلمات پركاربردی مانند Get و Take در آكسفورد به ترتیب 27 و 42 ردیف تعاریف انگلیسی ذکر شده كه فقط در فرهنگ اطلس تعداد معانی فارسی کلمات انگلیسی یك به یك متناظر با آنچه آكسفورد اشاره كرده، ارائه شده است، به این دلیل فرهنگ اطلس به‌روزترین و تنها دیکشنری تطبیقی کشور به‌شمار می‌رود. در فرهنگ‌های اپلیكیشنی دیگر نه تنها تعداد كمی معادل فارسی برای كلمات انگلیسی ارائه شده بلكه اولویت‌بندی معانی در آنها رعایت نشده و معانی نادرست فراوانی نیز به چشم می‌خورد.

همچنین جملات مثالی با ترجمه فارسی، اصطلاحات آکسفورد (Idioms) همراه با معادل دقیق فارسی، افعال مرکب آکسفورد (Phrasal Verbs) و معانی فارسی آنها نیز در این دیکشنری ارائه شده که تصاویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید.

معانی فارسی:
برای کلمه Account در دو حالت اسم (n) و فعل (v) معانی و معادلهای فارسی به ترتیب نمایش داده شده است:

جملات مثالی یا Examples :
بیش از 30 جمله مثالی با ترجمه فارسی برای این مدخل (Account) در فرهنگ اطلس ارائه شده که صفحه اول آن را در زیر مشاهده می‌کنید:

افعال مرکب یا Phrasal Verbs:
تعداد 3 فعل مرکب برای کلمه Account در دیکشنری آکسفورد وجود داشته که در این فرهنگ نیز با ترجمه دقیق همراه با کاربرد آنها در جملات مثالی ارائه شده است:

اصطلاحات یا Idioms:
تعداد 16 اصطلاح برای کلمه Account در دیکشنری آکسفورد وجود دارد که در این فرهنگ نیز اصطلاحات با معادل دقیق فارسی داخل آکولاد {} ارائه و کاربرد اصطلاحات با استفاده از جملات مثالی نیز نمایش داده شده است:

یكی دیگر از قابلیتهای مهم این دیكشنری، جستجوی كلمات با چند حرف از یك واژه انگلیسی می‌باشد، در مثال زیر با وارد كردن حروف tion و كلیك روی آیكون (حروف)‌ ، تعدادی از واژه‌های انگلیسی كه حروف tion در آنها وجود دارد را می‌توان مشاهده نمود، از این قابلیت در یافتن قافیه مناسب برای اشعار انگلیسی می‌توان بهره برد: