مجموعه فرهنگ‌های اطلس ، انگلیسی- انگلیسی به فارسی (13 جلدی):

لیست فرهنگ‌های مستقل انگلیسی به فارسی اطلس كه با هم ادغام و به طور جداگانه نیز در دسترس هستند:

فرهنگ اطلس 6 جلدی انگلیسی- انگلیسی به فارسی ( ترجمه دیكشنری‌های Oxford Advanced Learner's Dictionary و Longman Advanced American Dictionary)
فرهنگ اطلس 3 جلدی جملات مثالی انگلیسی به فارسی
فرهنگ اطلس 2 جلدی Collocations انگلیسی به فارسی (یا فرهنگ كلمات همنشین)
فرهنگ اطلس، اصطلاحات انگلیسی به فارسی ، ترجمه Oxford Idioms
فرهنگ اطلس، افعال مركب انگلیسی به فارسی، ترجمه Oxford Phrasal Verbs

مهم‌ترین قابلیت مجموعه دیكشنری 13 جلدی، ادغام تمام فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی اطلس در یك فرهنگ بزرگ‌تر و در اختیار قرار دادن كلیه اجزا یك كلمه انگلیسی در یك صفحه و دسترسی سریع به آنهاست، به عنوان مثال با وارد كردن كلمه «Account» ، معانی فارسی از فرهنگ اطلس، متن آكسفورد از دیكشنری آكسفورد، جملات مثالی انگلیسی به فارسی از فرهنگ جملات مثالی، كالوكیشن‌ها از دیكشنری Collocation اطلس، اصطلاحات و مثالهای آن از دیكشنری Idioms ، افعال مركب و مثالهای آن از دیكشنری Phrasal Verbs استخراج و همه در یك صفحه و با انتخاب گزینه مربوطه در دسترس هستند، به صفحات زیر توجه نمایید :

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد دیكشنری‌های مستقل انگلیسی به فارسی، به راهنمای مربوط به آنها در فرهنگ مورد نظر مراجعه نمایید.